Další vzdělání

2003 - 2010

ZUŠ J. B. Foestera, absolvent hry na klavír

Akademie Jana Amose Komenského, studium německého jazyka

2009 - 2011

gallery/panác