Další zkušenosti

Divadelní workshopy v rámci divadelní přehlídky Jiráskův Hronov

2009 - 2011

2012 - 2014

2011 - 2015

Herecké kurzy pod vedením Václava Martince

Herecké kurzy pod vedením Petra Pochopa a Samuela Neduhy

Workshopy a dílny v rámci studia na DIFA JAMU (Externalizační prostředky - Tomáš Machek, Scénografie - Rostislav Pospíšil, dramaturgie - Petr Hašek, pantomima - Radim Vizváry, hlas a pohyb v improvizaci - Lucie Páchová, téma - prostor - materiál - divadlo - Luděk Richter, pohybová a výtvarná dílna k baletnímu představení Barocco & Carmina Burana, ...)

2007 - 2014

Jiráskův Hronov

dílny u Václava Martince

dílny na JAMU

gallery/panác

2016 - ...

Vzdušná akrobacie - akrobatické šály, trapézový kruh, pole dance apod.

vzdušná akrobacie